Centrum Badań i Wdrożeń

Centrum Badań i Wdrożeń, to jeden ze strategicznych obszarów działalności Parku Technologicznego 3.0 MMC Brainville. Jego celem jest wzmocnienie transferu technologii pomiędzy ośrodkami akademickimi a biznesem. Tworzymy model współpracy mający na celu wsparcie procesu komunikacji pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez prowadzenie wspólnych badań i ich komercjalizację