Forma podstawowa

Forma dodatkowa bez deskryptora

Forma dodatkowa z deskryptorem