Park Technologiczny MMC Brainville to prestiżowy i nowoczesny obiekt biurowo-laboratoryjny, dedykowany do działalności firm z dziedziny multimediów oraz IT. Jest to również doskonałe miejsce dla firm z pozostałych branż, które chcą rozwijać się w atmosferze otwartości na nowe rozwiązania i w pełni korzystać z możliwości technologicznych, jakie oferuje Park.
MMC Brainville dysponuje specjalistycznym zapleczem IT, umożliwiającym świadczenie usług przede wszystkim w branży multimedialnej oraz filmowej.

  1. Wspierać rozwój firm z sektora ICT
  2. Wykorzystać potencjał intelektualny młodych ludzi (studentów, przedsiębiorców) dla rozwoju nowoczesnej gospodarki
  3. Tworzyć sieć networkingową wspierającą rozwój innowacji
  4. Kontynuować budowę wizerunku Sądecczyzny, jako miejsca innowacyjnych projektów realizowanych bez kompleksów na światowym poziomie

 

Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. w sierpniu 2010 r. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu budowy Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu, w wysokości 94,9 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3.
Łączna wartość inwestycji wynosi 111,7 mln PLN netto.