Obserwatorium Technologiczne

Zadaniem Obserwatorium Technologicznego jest monitorowanie rynku wysokich technologii pod kątem nowych rozwiązań, produktów oraz firm, z którymi Park mógłby nawiązać współpracę.

W ramach Obserwatorium Technologicznego MMC Brainville wdrażana jest realizacja następujących badań:


  • Prowadzenie badań nt. wdrażania innowacji i zagadnień transferu technologii
  • Przygotowywanie rankingów krajowych, międzynarodowych, monitorowanie postępów (patenty, wdrożenia)
  • Rozwój innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania i promowania przedsięwzięć biznesowych oraz możliwości wykorzystania technologii multimedialnych