Usługi doradcze

Firmy zlokalizowane w MMC Brainville mogą skorzystać z pełnego wsparcia usług doradczych. Nasi doświadczeni praktycy zapewniają profesjonalne wsparcie prawno-biznesowe, księgowe, marketingowe oraz unijne.


Doradztwo prawno-biznesowe

MMC Brainville we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi oferuje specjalistyczne usługi doradcze z zakresu prawa:

 • podatkowego, które obejmuję między innymi optymalizację podatkową i zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • gospodarczego, które dotyczą między innymi tworzenia i przekształcania spółek, wprowadzania ich do obrotu giełdowego, reprezentowania w procesach inwestycyjnych
 • międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania i utrzymywania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz przygotowywania umów w obrocie handlowym
 • pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego oraz profilaktyki w zakresie optymalizacji polityki zatrudnienia w firmie

Doradztwo księgowe

Aby minimalizować koszty i zaangażowanie przedsiębiorcy w działania związane z podstawowymi obszarami prowadzenia firmy, MMC Brainville we współpracy z biurem finansowo – księgowym oferuje Pełny pakiet usług księgowych, który obejmuje między innymi:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość)
  • kontroli kosztów
 • Prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • Sporządzanie list płac i kartotek pracowniczych
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Księgowość i finanse zgodne z procedurami zarządzania finansowego projektami unijnymi

Doradztwo marketingowe

Zapewniamy wsparcie marketingowe i PR dla działań prowadzonych zarówno w skali regionu, jak i kraju. Pomagamy stworzyć strategię marketingową dla firm, budować relacje z mediami oraz organizować konferencje prasowe i inne wydarzenia medialne.

 • Tworzenie strategii marketingowych dla firm i projektów (w tym dla startup-ów)
 • Prowadzenie działań promocyjnych na terenie Polski i na rynku międzynarodowym
 • Budowanie relacji z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi
 • Pomoc w efektywnym wykorzystaniu potencjału nowych mediów (np. Internet, serwisy społecznościowe, materiały wirusowe, tworzenie wirtualnych serwisów dla mediów)
 • Organizacja konferencji prasowych i innych wydarzeń medialny.

Doradztwo unijne

Zespół MMC Brainville wraz z partnerami posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych dla programów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Na bazie tych doświadczeń oferujemy naszym klientom pełne wsparcie, które obejmuje między innymi:

 • wybór odpowiedniego i najbardziej korzystnego dla Klienta programu,
 • przygotowanie biznes planu lub studium wykonalności zgodnie z postanowieniami wytycznych dla wnioskodawców;
 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z pełną dokumentacją wymaganą do złożenia;
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem przetargów niezbędnych do realizacji inwestycji (analiza dokumentów);
 • współpraca z bankiem finansującym inwestycję w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentacji i prawidłowej realizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego inwestycji;
 • szkolenie pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu pod kątem praktycznych aspektów prowadzenia dokumentacji związanej z projektem;
 • przeprowadzenie monitoringu dokumentacji realizowanego projektu w siedzibie firmy;
 • opracowywanie raportów merytorycznych i finansowych z realizacji projektu.