INFORMACJA O OGŁOSZENIU UPADŁOSCI
27 paź 2017

INFORMACJA O OGŁOSZENIU UPADŁOSCI

Syndyk masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu informuje, że Postanowieniem z dnia 19 października 2017 sygn. akt. GU 708/17, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla Spaw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość spółki Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. w Nowym Sączu.
Każdy wierzyciel osobisty upadłego chcący uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym winien zgłosić swoje wierzytelności Sędziemu-Komisarzowi w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt VIII GUp 392/17.
Syndyk informuje również, że wzór zgłoszenia wierzytelności można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa sprawiedliwości znajdującej się pod adresem:
Witold Kadłuczka – syndyk
Porady prawne dla naszych Najemców
17 maj 2017

Porady prawne dla naszych Najemców

Informujemy, że od 01.05.2017 w każdy wtorek i czwartek od godziny 15:00-16:00, Pan mecenas Lech Dubiński będzie prowadził usługi doradcze dla naszych Najemców.

W zakresie usług będą porady prawne dotyczące:

– badań naukowych

– prac rozwojowych

– działalności innowacyjnej

– transferu technologii

– praw własności intelektualnej.