brainville.pl

Blog o rozwoju osobistym, biznesie, pracy i finansach

Biznes

 5 zjawisk, które mogą zaburzać proces design thinking  

 5 zjawisk, które mogą zaburzać proces design thinking  

Prace w zespole projektowym nie zawsze przebiegają sprawnie i efektywnie. Istnieją zjawiska, które mogą przekładać się negatywnie na zaangażowanie, kreatywność czy produktywność projektantów. Na szczęście można im skutecznie przeciwdziałać. 

Design fixation

Ten fenomen w 1991 roku opisali David G. Jansson i Steven M. Smith. Design fixation dotyczy sytuacji, w której projektanci trzymają się ściśle pierwotnych koncepcji, nie biorąc pod uwagę nowych informacji czy możliwości. Takie podejście obniża kreatywność i produktywność prac, zaburzając proces design thinking.

Efekt HiPPO

Efekt HiPPO (ang. highest paid person’s opinion) odnosi się do sytuacji, gdy w procesie projektowania fundamentalnym czynnikiem decydującym o kształcie produktu okazuje się opinia osoby najlepiej opłacanej (lub bardzo wpływowej) w danej organizacji. Utrudnia to kierowanie się w decyzjach danymi i analizami. Prowadzi również do zaniedbania potrzeb i opinii użytkowników, a także blokuje kreatywność zespołu.

Efekt Ikea

Nazwa tego zjawiska pochodzi oczywiście od nazwy znanej skandynawskiej sieci sklepów, której meble trzeba samodzielnie złożyć. Badania Nortona, Morchona i Ariely’ego z 2011 roku wykazały, że konsumenci przypisują większą wartość produktom, które złożyli samodzielnie, niż produktom gotowym. Osoby ulegające efektowi Ikea oceniają jakość swoich amatorsko wykonanych prac porównywalnie do tej, które wykonują specjaliści. Efekt jest o tyle groźny, że może zaburzać percepcję zespołu przeceniającego wartość rozwiązania, jakie zbudował.

proces design thinking

Efekt utopionych kosztów

Zjawisko pojawia się wówczas, gdy zainwestowaliśmy tyle czasu, pieniędzy i wysiłku w rozwiązanie, że na jego ratowanie jesteśmy gotowy poświęcić kolejne zasoby. Nawet gdy mamy pełną ekonomiczną świadomość konsekwencji takich działań. Efekt utopionych kosztów w DT uobecnia się często w procesie prototypowania i testowania produktu. Może występować wraz z efektem IKEA. Niebezpieczeństwo tego zjawiska polega na tym, że DTZespół brnie w rozwiązanie, które prawdopodobnie nie spełni oczekiwań, trwoniąc kolejne zasoby.

Próżniactwo społeczne

Jest to efekt zmniejszenia wysiłku wkładanego przez jednostkę w aktywność wykonywaną wspólnie z innymi. Pojawia się wówczas, gdy pojedyncze osoby czują się niedocenione za indywidualny wkład w pracę, bo zasługi i tak zgarnie grupa, one zaś pozostaną anonimowe. W efekcie obniża się ich motywacja oraz produktywność. Kluczową rolę w zapobieganiu temu zjawisku odgrywa zarówno doświadczony kierownik zespołu projektowego, jak i DTFacylitator.

Rozproszona odpowiedzialność

Występuje, gdy wraz ze wzrostem liczebności zespołu jednostka odczuwa mniejszą odpowiedzialność za podejmowane działania. Planując procesy design thinking, zaleca się dobieranie liczebności grupy oraz jej członków proporcjonalnie do realizowanego zadania. Efekt rozproszonej odpowiedzialności może pojawiać się w zbyt dużych grupach, a także, kiedy zespół nie stosuje prawidłowo narzędzi proponowanych przez facylitatora.

Jak usprawnić proces design thinking?

Jak wspomnieliśmy na początku, powyższym zjawiskom można skutecznie przeciwdziałać poprzez zastosowanie design thinking. Szczególnie polecaną jest metodyka DTMethod, która opiera się na 3 filarach (DTModel, DTTools, DTRules&Roles) pozwalających ustrukturyzować przebieg procesu. DTMethod oferuje sprawdzone modele i narzędzia, dzięki którym można sprawnie kierować pracą zespołu oraz weryfikować jej efekty

DTMethod® można poznać, doświadczyć i zrozumieć podczas 3-dniowego szkolenia zawierającego elementy warsztatów, prowadzonego  w języku polskim lub angielskim. Szkolenie odbywasię online lub stacjonarnie. Skierowane jestzarówno do pojedynczych osób, jak i całych organizacji zatrudniających project managerów, product ownerów, zespoły projektowe, Scrum Masterów, trenerów czy moderatorów.

Kurs można wykupić jednorazowo lub zrealizować w ramach subskrypcji Inprogress Plus. Zapewnia ona nielimitowany dostęp do akredytowanych szkoleń (online, na żywo) nie tylko z zakresu myślenia projektowego, ale i zarządzania projektami, inżynierii oprogramowania  i wielu innych.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz subskrypcji na stronie https://inprogress.pl/

 DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Udostępnij