brainville.pl

Blog o rozwoju osobistym, biznesie, pracy i finansach

Praca

Czym jest harmonogramowanie czasu pracy?

Czym jest harmonogramowanie czasu pracy?

Harmonogramowanie czasu pracy jest niezwykle istotnym zadaniem w każdym zakładzie. Warto dowiedzieć się, czym ono dokładnie jest, a także na czym polega to działanie.

Harmonogram czasu pracy

Harmonogram czasu pracy w bezpośredni sposób związany jest z rozplanowaniem poszczególnych dni zatrudnienia dla wszystkich osób w danym zakładzie. Rozkład czasu pracy jest tworzony w sposób indywidualny dla każdego pracownika lub dla całych grup pracowników. Harmonogram powinien uwzględniać zarówno wybór dni roboczych, jak i pozostałe aspekty, takie jak na przykład wymiar czasu pracy, a także dobę pracowniczą.

Wymiar czasu pracy

Wśród najważniejszych aspektów związanych z tworzeniem harmonogramów pracy można wskazać konkretny wymiar czasu zatrudnienia. W celu ustalenia szczegółowych ilości godzin do przepracowania należy pomnożyć czterdzieści godzin, czyli normę tygodniową, przez liczbę pełnych tygodni w każdym okresie rozliczeniowym. Otrzymany wynik powinno się pomniejszyć o każdy dzień, w którym wypada wolne, w danym okresie rozliczeniowym.

Doba pracownicza

Kolejną istotną kwestią podczas tworzenia harmonogramu czasu pracy jest tak zwana doba pracownicza. Pracodawca powinien zadbać o to, aby każdy pracownik miał zapewnioną dobę pracowniczą. Doba pracownicza oznacza, że pracownik nie może zacząć wykonywania swoich obowiązków wcześniej niż po upływie dwudziestu czterech godzin po rozpoczęciu ich wcześniej. Dlatego najczęściej pracownicy rozpoczynają pracę każdego dnia o tej samej godzinie, dzięki czemu zachowane są niezbędne normy.

Odpoczynek dobowy

Podczas tworzenia harmonogramu pracy dla pracowników istotne jest także zapewnienie im odpowiedniej ilości odpoczynku dobowego. Pracownik ma prawo do wypoczynku pomiędzy poszczególnymi dniami pracy. Kodeks pracy czas pracy zawiera regulacje na ten temat oraz określa, że długość wypoczynku pracownika nie powinna być krótsza niż jedenaście godzin. Oprócz tego pracownicy nie powinni pracować więcej niż trzynaście godzin podczas każdego dnia, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Przeczytaj również na czym polega praca logistyka

harmonogramowanie czasu pracy

Odpoczynek tygodniowy

Oprócz odpoczynku dobowego pracodawca powinien także zapewnić pracownikowi odpowiednią ilość odpoczynku tygodniowego. W każdym tygodniu pracownik powinien mieć trzydzieści pięć godzin przerwy pomiędzy poszczególnymi dniami pracy. W niektórych przypadkach czas ten może być skrócony do dwudziestu czterech godzin, jednak nie powinno to stanowić reguły. Dzięki odpoczynkowi tygodniowemu pracownik będzie miał szansę się zregenerować.

5-dniowy tydzień pracy

Tworzony przez pracodawcę harmonogram pracy powinien uwzględniać fakt, iż tydzień pracy pracownika powinien trwać średnio pięć dni. Jeśli w jednym tygodniu pracownik będzie pracował sześć dni to w kolejnym powinien chodzić do pracy jedynie cztery dni. Warto dbać o to, aby zachowywać przeciętny tydzień pracy, ponieważ ma to bardzo duży wpływ na wydajność zatrudnionych pracowników. Oprócz tego każdy pracownik powinien mieć co najmniej jedną wolną niedzielę w miesiącu, dzięki czemu będzie mógł się zregenerować.

Zobacz również https://brainville.pl/jakie-sa-rodzaje-relacji-miedzyludzkich/

Udostępnij