brainville.pl

Blog o rozwoju osobistym, biznesie, pracy i finansach

Finanse

Wyjaśniamy kto płaci podatek od darowizny

Wyjaśniamy kto płaci podatek od darowizny

Mało kto staje się całkowicie samodzielny w wieku 18 lat. Osiągnięcie pełnoletności praktycznie nic nie zmienia, ponieważ w tym wieku dopiero zaczynamy budować budżet.

Czym jest darowizna?

Młodzi ludzie mogą jednak liczyć na wsparcie rodziców oraz dziadków. Nie zawsze są to przelewy pieniężne, może się okazać, że rodzice podarują nam mieszkanie lub samochód. W takiej sytuacji warto się zastanowić, kto płaci podatek od darowizny i w jakiej wysokości. Należy pamiętać, że osoby bliskie, które nie są rodziną również mogą udzielić takiej pomocy. Warto mieć na uwadze, że podatkiem może zostać obłożona tak naprawdę każda darowizna. Wysokość podatku od darowizny jest uzależniona od faktu jej zgłoszenia oraz wysokości darowizny. Wszelkie przysporzenia majątkowe należy rozliczyć z urzędem skarbowym. W ustawie o podatku od spadków i darowizn został precyzyjnie uregulowany podatek od darowizny. Koligacje darczyńcy z obdarowanym także mają wpływ na jego wysokość. W niektórych sytuacjach obdarowany może być całkowicie zwolniony z obowiązku płacenia daniny.

Zobacz także: Funkcje finansów publicznych

Wysokość podatku od darowizny

W tym artykule wyjaśnimy, jaka jest wysokość podatku, a także kto jest zobowiązany do zapłaty. W art. 888 kodeksu cywilnego została uregulowana instytucja darowizny. Według tego przepisu jest darczyńca zobowiązuje się dokonać nieodpłatne świadczenie na rzecz obdarowanego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że darczyńca nie może żądać świadczenia od obdarowanego. Oznacza to, że jest to umowa nieodpłatna, którą zawierają z reguły bliskie osoby złączone silnymi więzami emocjonalnymi. Na osobach, które otrzymały darowiznę ciąży obowiązek podatkowy. Z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego powstaje ten obowiązek. Następuje też z chwilą spełnienia świadczenia, jeżeli forma notarialna nie została zachowana. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że trzy grupy podatkowe są wyróżnione w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dla każdej grupy inna jest kwota wolna od podatku.

Grupy podatkowe

W grupie pierwszej znajdują się: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, teściowie oraz macocha. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 9637 zł. Jeśli wartość otrzymanej darowizny przekracza tę kwotę to niestety trzeba będzie od niej zapłacić podatek. Tak zwana grupa 0 również jest wyróżniona w pierwszej grupie podatkowej. Do grupy 0 zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Obdarowany, który należy do grupy zerowej jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku. Musi jednak pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do urzędu skarbowego. W przeciwnym wypadku niestety będzie musiał zapłacić podatek. W grupie II znajdują się zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonkowie innych zstępnych. Kwota wolna od podatku dla tej grupy jest równa 7276 zł. Na koniec zostaje grupa III, do której należą wszyscy inni nabywcy. W tej grupie kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł. Zgodne oświadczenie złożone przez obie strony umowy jest konieczne do zawarcia umowy darowizny. Dopiero, gdy obdarowany złoży oświadczenie o przyjęciu darowizny to umowa darowizny dochodzi do skutku.

Jak napisać dobry biznes plan?

Udostępnij