brainville.pl

Blog o rozwoju osobistym, biznesie, pracy i finansach

Finanse

Funkcje finansów publicznych

Funkcje finansów publicznych

Funkcje finansów publicznych – dowiedz się, czym są finanse publiczne oraz jakie występują jego rodzaje. Poznaj również zakres obszaru finansów publicznych występujący w Polsce.

Poszerz swoją wiedzę na temat finansów publicznych oraz dodatkowo dowiedz się, skąd pochodzą środki publiczne.

Finanse publiczne

Finanse publiczne według ujęcia ustawowego z 27 sierpnia 2009 roku, to finanse dotyczące procesów powiązanych ze zbieraniem środków publicznych oraz ich rozgospodarowaniem między innymi na:

 • użytkowanie środków publicznych,
 • zbieranie przychodów i dochodów publicznych,
 • sponsorowanie potrzeb pożyczkowych finansów kraju,
 • kierowanie środkami publicznymi,
 • kierowanie długiem publicznym,
 • rozliczenie finansów z UE.
funkcje finansów publicznych

Zakres obszaru finansów publicznych 

W Polsce do obszaru finansów publicznych wlicza się obszary, takie jak:

 1. Jednostki budżetowe
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 3. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
 4. Uniwersytety publiczne
 5. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 6. Organy władzy publicznej
 7. Państwowe fundusze celowe
 8. Agencje wykonawcze
 9. Instytucje gospodarki budżetowej
 10. Polskie Akademie Sztuk
 11.  Instytucje kultury (państwowe i samorządowe) i instytucje filmowe
 12. Samorządowe zakłady budżetowe
 13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 14. Inne samorządowe lub państwowe osoby prawne

Zobacz także: Jak napisać dobry biznes plan?

Funkcje finansów publicznych

Po pierwsze warto najpierw zaznajomić się z definicją samej funkcji. A więc co to jest funkcja? Oczywiście funkcja, to zadanie lub czynność, którą dana osoba lub rzecz ma obowiązek wykonać.

Funkcje finansów publicznych oznacza wykonywanie pewnego działania, które ma na celu zbieranie i rozsgospodarowanie środków publicznych państwa. W Polsce wyróżniamy 3 funkcje finansów publicznych. Są to funkcje, takie jak: alokacyjna, redystrybucyjna oraz stabilizacyjna.

Funkcja alokacyjna

Pierwszą opisywaną funkcją jest funkcja alokacyjna, której celem jest wydanie środków publicznych na uzgodnione cele lub sfery życia, które potrzebują dofinansowania.

Funkcja redystrybucyjna

Funkcja redystrybucyjna polega na sprawiedliwym podziale dóbr dostarczonych przez społeczeństwo pomiędzy obywateli kraju.

Funkcje finansów publicznych – stabilizacyjna

Funkcja stabilizacyjna, której celem jest łagodzenie skutków wynikających z przeprowadzenia funkcji redystrybucyjnej oraz alokacyjnej. 

Skąd pochodzą środki publiczne?

Środki publiczne pochodzą z takich źródeł jak:

 1. środki budżetu Unii Europejskiej,
 2. dochody publiczne,
 3. środki pochodzące spoza obrębów Polski, które nie podlegają zwrotowi,
 4. przychodów finansów państwa, w tym przychody, takie jak:
 • z pożyczek i kredytów,
 • ze spłat kredytów i pożyczek pożyczonych przez środków publicznych,
 • ze handlu papierami wartościowymi,
 • z prywatyzacji funduszy Skarbu Państwa i funduszy jednostek terytorialnych.

Udostępnij