brainville.pl

Blog o rozwoju osobistym, biznesie, pracy i finansach

Biznes

Jak napisać dobry biznes plan?

Jak napisać dobry biznes plan?

Zastanawiasz się jak napisać biznes plan? Dowiedz się w jaki sposób dobrze przygotować się na możliwe sytuacje związane z zakładaniem danego przedsiębiorstwa. Poznaj również elementy, które powinien zawierać każdy dobrze wykonany biznes plan.

Biznes plan – co to jest i jak go napisać?

Biznes plan to oczywiście szczegółowy dokument firmy, który przygotowuje się przed jej założeniem. Przygotowuje się go, aby ocenić opłacalność danego pomysłu na biznes.

Zobacz także: Funkcje finansów publicznych

Co powinien zawierać dobry biznes plan? Powinien on zawierać informacje dotyczące firmy, takie jak:

 1. Spis treści biznes planu
 2. Streszczenie (napisane na samym końcu)
 3. Charakterystyka kompetencji założycieli + motywy podjęcia danej działalności gospodarczej
 4. Zarządzanie firmą
  • opis sposobu zarządzania przedsiębiorstwem,
  • charakterystyka struktury organizacyjnej,
  • opis kierunków rozwoju firmy,
  • informacje o pracownikach przedsiębiorstwa w tym ilu ich będzie i na jakich będą oni stanowiskach,
  • informację o systemie wynagradzania pracowników
 5. Opis planowanej działalności gospodarczej
  • nazwa, logo,
  • data rozpoczęcia przedsiębiorstwa,
  • adres firmy,
  • wybrana forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa,
  • wymogi jakie powinien spełniać dany lokal, w którym będzie działała firma wraz z opisem dostępnego lokalu,
  • opis co oferować będzie dane przedsiębiorstwo oraz jego cele,
  • zanotowanie możliwych szans firmy oraz jej zagrożeń,
  • wypisanie sprzętu potrzebnego do wykonywania działań w firmie,
  • wypisanie jakie środki finansowe będą potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa
 6. Charakterystyka usługi lub wyrobu
  • opis oferty firmy wraz z cennikiem i czasem wykonania
  • wypisanie korzyści jakie potencjalni klienci zdobędą kupując dany wyrób lub usługę,
  • wypisanie narzędzi i materiałów jakie będą potrzebne w firmie wraz z podaną ich ceną
 7. Opis rynku
  • wykonanie person potencjalnych klientów na podstawie przeprowadzonych wywiadów,
  • napisanie czy dana firma ma konkurencję na rynku,
  • porównanie ofert z innymi firmami działającymi na tym samym rynku,
  • wykonanie strategii wobec konkurencji
 8. Informacje o dostawcach wraz z ich ofertą
 9. Analiza marketingowa
  • podanie sposobu wyliczenia ceny wyrobu lub usługi,
  • porównanie cen z konkurencją,
  • napisanie czy w danym przedsiębiorstwie będą występować rabaty, zniżki – jeśli tak, to jakie?
  • napisanie w jaki sposób firma będzie się reklamować
  • podliczenie szacowanych kosztów marketingowych
 10. Wykonanie analizy SWOT (S – strengths, W – weaknesses, O – opportunities, T – threats)
 11. Analiza finansowa
  • wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
  • wykonanie prognozy sytuacji finansowej,
  • na koniec obliczenie kosztów dofinansowań na start oraz obliczenie zarobków firmy po opłaceniu wszystkich elementów
 12. Dodanie potrzebnych załączników wraz z ich odpowiednim podpisem.
Jak napisać biznes plan

Udostępnij