brainville.pl

Blog o rozwoju osobistym, biznesie, pracy i finansach

Rozwój osobisty

Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce

Komunikacja werbalna i niewerbalna w praktyce

W codziennym porozumiewaniu się między ludźmi istotną rolę odgrywa zarówno komunikacja werbalna, jak i niewerbalna. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać się z podstawowymi rodzajami i formami komunikacji.

Czym jest komunikacja?

Komunikacja uznawana jest za pewien proces wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi osobami, a także osobą a całą grupą ludzi. Wymiana informacji może być realizowana zarówno z pomocą słowa mówionego, jak i pisanego, ale także symboli oraz mowy ciała. Dlatego rozpatruje się ją na tak wielu płaszczyznach. Proces komunikacji jest bardzo złożony, ale także charakteryzuje się sporym dynamizmem. Komunikacja nie obejmuje jedynie wyrażania swojej woli, ale związana jest także z emocjami. Dzięki skutecznej komunikacji możliwe jest budowanie zadowalających relacji międzyludzkich.

Komunikacja werbalna

Wśród różnych rodzajów komunikacji można wyróżnić przede wszystkim komunikację werbalną, która oznacza proces wzajemnego porozumiewania się dzięki wykorzystaniu słów. Jej skuteczność zależna jest od kilku istotnych aspektów. Wśród nich można wskazać następujące:
– precyzyjność dobierania poszczególnych słów,
– odpowiednie dostosowanie swoich słów do odbiorców,
– wypowiadanie słów wystarczająco wyraźnie oraz głośno.

Przeczytaj również https://brainville.pl/czym-jest-harmonogramowanie-czasu-pracy/

komunikacja werbalna i niewerbalna

Rodzaje komunikacji werbalnej

Komunikacja werbalna obejmuje dwa podstawowe rodzaje. Wśród nich można wskazać zarówno komunikację ustną, jak i pisemną. Natomiast komunikacja ustna może być pośrednia lub bezpośrednia. W komunikacji pośredniej słowa wypowiadane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Natomiast w przypadku komunikacji bezpośredniej rozmawiające osoby znajdują się obok siebie. Komunikacja ustna realizowana jest przez słowa mówione, które można usłyszeć dzięki dźwiękom. Dzięki komunikacji ustnej możliwe jest dość szybkie oraz sprawne odbieranie informacji zwrotnej na temat przekazywanych komunikatów. Oprócz tego w tym rodzaju komunikacji możliwe jest także przekazywanie swoich emocji.

Komunikacja niewerbalna

Kolejnym rodzajem komunikacji międzyludzkiej jest komunikacja niewerbalna. Komunikacja niewerbalna związana jest w bezpośredni sposób z porozumiewaniem się bez używania słów. Obejmuje przede wszystkim wyrażane emocje, ale także uczucia oraz stosunek do danej osoby lub sytuacji. Dzięki komunikacji niewerbalnej możemy korzystniej określić intencje przekazywanych wiadomości, dlatego komunikacja werbalna i niewerbalna powinny być traktowane nierozłącznie. Warto je rozpatrywać razem dla zwiększenia czytelności komunikatów.

Formy komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna może przybierać dość zróżnicowane formy. Wśród nich można wskazać na przykład pozycje ciała i jego ruchy, a także gesty i postawę. Komunikacja niewerbalna przykłady obejmują także mimikę twarzy, a w tym czerwienienie się, marszczenie czoła oraz unikanie kontaktu wzrokowego. Formy komunikacji niewerbalnej związane są także z proksemiką oraz parajęzykiem, czyli niewerbalnymi wymiarami ludzkiej mowy, na przykład cechami głosu.

Przeczytaj również jak nauczyć się czytać przez zabawę

Udostępnij