brainville.pl

Blog o rozwoju osobistym, biznesie, pracy i finansach

Biznes

Outsourcing HR – dlaczego warto powierzyć zarządzanie kadrami zewnętrznej firmie?

Outsourcing HR – dlaczego warto powierzyć zarządzanie kadrami zewnętrznej firmie?

Outsourcing HR polega na powierzeniu zadań odnoszących się do jakości wykonywanej pracy oraz rozwoju pracowników zewnętrznej firmie. Staje się popularną praktyką w biznesie. Dzięki temu rozwiązaniu firma może skupić się na swoje podstawowej działalności, a jednocześnie korzystać z wiedzy specjalistów w zakresie HR.

Kilka słów o outsourcingu HR

Firmy outsourcingowe oferują swoim klientom bogaty wachlarz usług z zakresu Human Resources, które można dostosować do indywidualnych preferencji firmy. W zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa w ramach outsourcingu HR zewnętrznemu podmiotowi można oddelegować następujące zadania:

●     przeprowadzenie rekrutacji – zakres usług obejmuje tworzenie ofert pracy, selekcję kandydatów (w tym kandydatów na stanowiska kierownicze), przeprowadzanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych oraz wybór kandydata o pożądanych kwalifikacjach,

●     outsourcing zadań związanych z IT – mowa tutaj o wsparciu technicznym firmy, tworzeniu oprogramowania czy utrzymaniu funkcjonującej infrastruktury IT,

●     doradztwo HR – w ramach outsourcingu możliwe są również konsultacje mające na celu opracowanie strategii personalnej, ocenę motywacji pracowników czy restrukturyzację personelu,

●     usługi związane z zarządzaniem wynagrodzeniami i rozliczaniem płac,

●     działania odnoszące się do promocji firmy, w tym tworzenie strategii marketingowej, kampanii rekrutacyjnych czy zarządzanie stronami www,

●     budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy.

Outsourcing HR – dla kogo jest idealnym rozwiązaniem?

Outsourcing HR to korzystne rozwiązanie dla firm funkcjonujących w różnych branżach, niezależnie od ich wielkości. Szczególnie taką usługę warto wprowadzić w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, które nie dysponują wystarczającymi zasobami ludzkimi i finansowymi. W ich sytuacji rozpoczęcie współpracy z firmą outsourcingową pozwoli na skorzystanie z pomocy bez wysokich kosztów. Dla średnich przedsiębiorstw outsourcing HR jest idealnym rozwiązaniem w obliczu wyzwań pojawiających się przy rekrutacji pracowników o wysokich kwalifikacjach. W przypadku dużych podmiotów outsourcing HR może odciążyć dział HR lub być wsparciem w obliczu dynamicznie zmieniających się potrzeb firmy. Będzie również pomocny przy masowej rekrutacji czy zarządzaniu płacami.

Outsourcing HR – jakie są jego zalety?

Mówiąc o pozytywnych aspektach outsourcingu HR, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na oszczędność czasu, zasobów ludzkich i kosztów. Delegowanie zadań z zakresu HR pozwala przeznaczyć zaoszczędzone środki finansowe na priorytetowe obszary działalności danej firmy. Kolejnym walorem jest wiedza ekspercka pracowników firm outsourcingowych. Tego typu podmioty zatrudniają specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie w dziedzinie HR. Outsourcing HR to rozwiązanie oferujące firmom elastyczność usług, które można dostosować do bieżących zmian na rynku. W rezultacie możliwa jest odpowiednia i szybka reakcja na dynamicznie zmieniające się warunki biznesowe. Tym sposobem firmy uwalniają się również od wszelkich niedogodności, które wynikają z procesu rekrutacyjnego, zarządzania personelem oraz rozliczania wynagrodzeń.

Dlaczego warto nawiązać współpracę z zewnętrzną firmą outsourcingową i jak ją wybrać?

Firma, która zleca outsourcing HR zewnętrznemu podmiotowi, oddaje tym samym wszystkie obowiązki odnoszące się do oceny oraz motywacji pracowników. W rezultacie możliwe są oszczędności czasu i pieniędzy, które musiałaby zostać przeznaczone na tworzenie nowego działu HR w ramach struktury firmy. Kluczowymi kryteriami przy wyborze firmy oferującej outsourcing HR jest jej doświadczenie oraz reputacja. Zakres usług musi być dostosowany do aktualnych potrzeb klienta. Tego typu podmioty powinny ponadto oferować odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Outsourcing HR – postaw na wysoką jakość usług oraz doświadczenie i wiedzę specjalistów KONO!

Firma outsourcingowa KONO działa w obszarze HR od dziesięciu lat. W ramach współpracy analizuje potrzeby firmy, rekrutuje kadrę oraz zapewnia legalne zatrudnienie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjaliści KONO świadczą usługi na najwyższym poziomie. Współpraca z KONO to gwarancja pełnej obsługi w ramach outsourcingu HR oraz w pozostałych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij